plough-1814954_640

Polska Schorling

Polska Schorlibg jest oficjalnym dystrybutorem części zamiennych i materiałów do zabudowy zamiatarek. Zamiatarka jest maszyną zbudowaną na podwoziu samochodu ciężarowego, który jest jednocześnie samochodem komunalnym i posiada specjalne przeznaczenie, które umożliwia mu dbanie o czystość ulic, dróg, chodników, oraz pasów startowych, ze znajdujących się na nich nieczystości takich, jak pył, liście, drobne odpady komunalne, butelki […]